Gbgs Pensionärers Frimärksklubb

40-årsjubileum

HISTORIK 1973 - 2013

Göteborgs Pensionärers Frimärksförening bildades 14 februari 1973. Initiativtagaren Gunvor Boman hade som uppdrag att stimulera medborgarna i Göteborgs kommun till fritidsaktiviteter och hjälpa dem att bilda föreningar och klubbar.

Att många hade filatelistiska intressen och då kunde träffas i en förening tyckte Gunvor skulle vara optimalt. Gunvor satte in en annons i GP: Kallelse till intresserade frimärkssamlare. Plats: Fritids lokal, Levgrensvägen. Hur många som kom vet vi inte då protokoll saknas. Däremot vet vi att en interimsstyrelse valdes med Ernst Nilsson som sammankallande och en kallelse utfärdades till möte den 14 februari 1973. 

En frimärksförening för pensionärer hade bildats. Vid mötet den 14 februari valdes Ernst Nilsson till ordförande. Till sekreterare valdes Karl Gustafsson och kassör Einar Elf. Det beslöts att första klubbmötet skulle avhållas den 28 februari i Fritids lokaler kl 13.00, därefter varannan onsdag. Vidare beslöts också att medlemsavgift ej skulle uttagas. 

Den 28 mars hölls det första mötet  i Allégården, Hagahuset, till mötet kom 50 medlemmar. Fortsättningsvis hölls möten varje onsdag kl 12-16.

År 1975 fastställdes stadgar för GPF. Vid årsmötet 1 februari 1978 valdes Helmuth Erwerth till ordförande. Den 30 september 1978 firade klubben 5 år på Köpmännens hus med en jubileumssupé.

År 1979 ändrades beteckningen frimärksförening till frimärksklubb, GPFK. I den nya styrelsen år 1979 inträdde som sekreterare Inga Bergman (en post som hon innehade fram till år 1989) och till kassör valdes Gunnar Sterner. På utställningen Aktiva Pensionärer i Forum-Börsen 4-19 februari 1979 deltog 10 av föreningens medlemmar med 20 ramar.

År 1980 fattades beslut om en medlemsavgift av 1 kr per år. Samma år fick klubben en ny medlem, Ture Heed, ett välkänt namn inom filatelin. Han var bland annat författare till boken "Frimärken jorden runt". 

En inträdesavgift på 5 kr infördes för nya medlemmar år 1982. Under tiden 25/1 till 12/2 år 1982 fanns en stående utställning på Allégården att beskåda.

År 1983 firades klubbens 10- årsjubileum på Odd Fellows med en supé. Klubben hade detta år 187 medlemmar. En höjning av medlemsavgiften till 10 kr fastställdes år 1985, inträdesavgiften bibehölls. Till ny kassör valdes detta år Erik Lundberg.

År 1988 den 5 mars firades klubbens 15-årsjubileum på Odd Fellows. År 1989 valdes Göthe Johansson till sekreterare och till kassör valdes Evert Larsson. År 1990 tillträddes Carl-Axel Östebo som ny ordförande för GPFK. Samtidigt valdes Gösta Jeansson till sekreterare.

Nya stadagar för GPFK antogs år 1991. År 1991 avled Ernst Nilsson, en av grundarna och därtill hedersmedlem. Som uppskattning för hans insatser skänkte klubben 3000 kr till ett akvarium på caféet Allégården och en minnesplatta av silver att uppsättas i närheten.

År 1992 beslöts om en höjning av medlemsavgiften till 30 kr och att inträdesavgiften skulle slopas. År 1992 flyttades GPFK från Alllégården till Frälsningsarmén på Allégatan 9. Med början den 3 november samma år flyttade klubben återigen, nu till en större lokal på ålderdomshemmet, Vegagatan 50.

År 1993 beslöts det att höja medlemsavgiften till 40 kr. Onsdagen den 5 maj 1993 firades klubbens 20-årsjubileum på Å-hemmet. Detta år valdes Valter Weschke till ny kassör, en syssla han innehade fram till 2003. Samma år drabbades klubben av en kännbar förlust genom Ture Heeds bortgång. 

År 1996 höjdes medlemsavgiften till 50 kr, en summa som bibehölls ända fram till 2011. 

Till sekreterare år 1998 valdes Andrew Andersson. GPFKS:s 25-årsjubileum avhölls den 26 april 1998 och besöktes av 70 medlemmar. På festen som anordnats på Å-hemmet deltog även Gunvor Boman, initiativtagare till klubben.

År 1999 valdes Harry Ahlman in som ordförande och avlöste därmed Carl-Axel Östebo som då verkat i 9 år på den posten. Andrew Andersson och Valter Wescke kvarstod som sekreterare respektive kassör. Vid styrelsemöte den 3 november 1999 togs beslut om klubbutställningar. För att utöka intresset för frimärks- och vykortssamlingar m m skall det ges möjlighet för våra medlemmar att ställa ut sina alster och därmed också ge nya idéer för klubbens verksamhet. Med åren fram till nu har fler och fler medlemmar ställt ut.

Från och med år 2006 har med några få undantag funnits en utställning på våra mötet. Frode Lyngsaa tog initiativet 2006 till att det ser ut som idag. Karl-Erik Jägard står för att denna aktivitet lever vidare på ett mycket förtjänstvist sätt. Karl-Erik är också den som ställt ut flest gånger.

År 2001 valdes Leif Nilsson till sekreterare, en post som han fortfarande innehar idag. År 2003 valdes Lennart Larsson till kassör och efterträdde därmed Valter Wescke som innehaft posten i 10 år. Klubbens 30- och 35-årsjubileum firades på Å-hemmet.

År 2007 tog Frode Lyngsaa över som ordförande efter Harry Ahlman, som då innehaft posten sedan 1999. Bengt Påhlman valdes till vice ordförande, klubbmästare och effektiv auktionist.

Den 25 november 2009 anordnade klubben en större utställning signerad av medlemmarna. Denna pågick kl 10-18 på Å-hemmet. Handlarbord och tipsrunda fanns också på programmet.

Den 30 juni 2010 blev vi uppsagda från Å-hemmet. Nu tilltog en febril uppsökning efter ny lokal. Ett flertal förslag framkom. Till slut antogs Dalheimers Hus på Slottsskogsgatan 12. Klubben har nu fått ett nytt hem, som dom allra flesta är nöjda med. Första mötet hölls den 1 september 2010.

År 2012 höjdes medlemsavgiften till 100 kr. Med facit i hand var tidpunkten den rätta att göra detta. Det är nämligen ett av Fritid Göteborgs kriterier för att få uppbära aktivitetsbidrag. År 2012 hade klubben 130 medlemmar.

Ernst Nilsson 1903 - 1991, klubbens grundare

Jouko Nousiainen 27.02.2014 09:44

Trevligt, trevligt! God fortsättning!

Senaste kommentarer

04.08 | 13:23

Hej! Glömt vilket datum det är för första mötet på hösten 2022 Hälsar gunnar

03.08 | 17:40

När startar höstsäsongen 2022?

03.08 | 10:52

Hej när är det dags att starta höstsäsongen hälsningar Kent

23.07 | 05:38

Hej, vi har ärvt en stor frimärkssamling och undrar hur vi ska gå tillvä...